Sözlükte "hiyerarşi" ne demek?

1. Makamların, rütbelerin önem sırası, aslık ve üstlük düzeni, aşama gösterilerek yapılan sınıflama, aşama sırasıhiyerarşi

Cümle içinde kullanımı

Emeklilik dönemlerinde bile eski askerlik hiyerarşisini sürdürürler.
- H. Taner

Hiyerarşi kelimesinin ingilizcesi

n. hierarchy, pecking order, social order
Köken: Fransızca

Hiyerarşi ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Hierarchy) Yunanca yetki, rütbe veya aşama sırası anlamında. Özellikle Kamu Yönetiminde en küçük memurdan başlayarak onun en yüksek amirine kadar olan yetki ve sorumluluk sıralamasını ifade eder. Eski deyimle buna "silsile-i meratip" adı verilir.

--Reklam--